Pårørendekonference 2021

 

 

 

Pårørende i fremtiden
– hvordan styrkes medgang i modgang?

Konferencen foregik tirsdag 12. januar 2021 og henvendte sig til politiske og faglige beslutningstagere og medarbejdere i kommuner, regioner og stat samt interesseorganisationer og andre, der arbejder med pårørende.

Vært: Komiteen for Sundhedsoplysning

Blandt gæsterne var blandt andre formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann,  tidligere regionsrådsformand og nu overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen samt sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Dagen blev modereret af journalist Anja Bo.

Dagen blev afviklet virtuelt med 663 deltagere og omfattede oplæg, modererede samtaler samt dialog med deltagerne i form af spørgsmål og afstemninger. Programmet bestod af tre temaer med flere spor.

  • Perspektiver på pårørende som en gruppe i samfundet
  • Mestring som tilgang til at styrke medgang i modgang
  • Regionale og kommunale perspektiver på mulighederne for at støtte pårørende til et bedre hverdagsliv.

Program og videoer

12:40-12:50 Åbningstale
Ved Formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann.

 

 

Tema: Perspektiver på pårørende som en gruppe i samfundet  

12:50-13:10 Konsekvenser af at være pårørende. 
Ved Malene Norborg Petersson, chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning.

Download slides

 

13:10-13:15 Udfordringer som pårørende 
Ved Marie Lenstrup, formand for Foreningen Pårørende i Danmark.

 

 

Tema: Mestring som tilgang til at styrke medgang i modgang

13:35-13:55 Introduktion til LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende 
Ved Nicolaj Holm Ravn Faber, chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning.

13:50-14:00 Kommunale erfaringer med pårørendeindsatsen 
Ved Ditte Lindehøj Jensen, konsulent, Center for omsorg og rehabilitering, Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns kommune.

14:00-14:20 – Forskningsresultater fra ‘Evaluering af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ 
Ved Eskild Klausen Fredslund, chefanalytiker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Download slides

14:20-14:35 Støtte til pårørende i psykiatrien
Interview med Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge og programleder for Recovery og Inklusion ved CORE – Copenhagen Research Centre for Mental Health i Region Hovedstaden.

 

Tema: Regionale og kommunale perspektiver på mulighederne for at støtte pårørende til et bedre hverdagsliv 

14:50-15:25 Modereret samtale 
– mellem Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune og Sophie Hæstorp Andersen, formand for regionsrådet i Region Hovedstaden. 

Se hele konferencen her

12:30-15:30 Pårørende i fremtiden – Hvordan styrkes medgang i modgang? 
Hvad ved vi om pårørendes vilkår og udfordringer? Og hvordan styrker vi bedst de pårørende, så de undgår selv at blive syge?

Kontakt

Chefkonsulent Malene Norborg Petersson

Mail: mn@sundkom.dk
Tlf: +45 30 27 77 47

Webinar om pårørendeindsats

9. februar 2021 kl. 8:30-9:30

 

Tilmelding
HER