PROJEKTUDVIKLING

Udvikling af online indsatser

Vi projektudvikler undervisningsforløb i form af blended learning online – herunder klassisk e-læring og webinarer – hver for sig eller i integrerede forløb. Onlineforløbene har baggrund i eksistentiel læring mv.

Fx hjælper vi foreninger og andre relevante samarbejdspartnere med rammesætning af specifikke online-interventioner

Interventionerne tager typisk afsæt i handleplaner, self-efficacy, selvhjælp og andre ting, som er funderet i metoderne bag LÆR AT TACKLE.

LÆR AT TACKLE angst og depression – online er vores helt eget projekt. Desuden har vi rammesat et blended learning online-forløb for Foreningen Sjældne Diagnoser

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71