PROJEKTUDVIKLING

Samarbejde mellem sundhedscenter og apotek

Med udgangspunkt i forebyggelse og rehabilitering har vi udviklet en samarbejdsmodel, der får apoteker til at spille en større rolle end hidtil i sektorovergange. Kerneidéen var at ruste apoteksansatte til at rekruttere kursister til mestringskurserne LÆR AT TACKLE, som udbydes i kommunerne.

Samarbejdsmodellen er et opdrag fra Pharmakon, som er en kursusvirksomhed, der har fokus på kvalitet og sikkerhed omkring lægemidler.

Modellen, som styrker forebyggelse og rehabiliteringer, er med succes blevet afprøvet i 5 kommunale rehabiliteringscentre samt en række apoteker.

Se video om samarbejdet

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12