PROJEKTUDVIKLING

Peer to peer-indsatser

Peer-to-peer (patient-til-patient) betyder, at man undervises af en person, hvis sygdomssituation minder om ens egen. LÆR AT TACKLE, som er Mestring & Empowerments DNA, bygger fx på peer-to-peer.

Vi har stor erfaring i udvikling af denne type interventioner og tilbyder at hjælpe andre med at udvikle lignende indsatser.

Peer-to-peer er fx et godt udgangspunkt i sundhedsindsatser, da relationen har vist sig mere motivationsskabende, end hvis man alene undervises af en fagperson.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71