PROJEKTUDVIKLING

LÆR AT TACKLE – på nemt dansk

Sprogbarrierer forhindrer mange med anden etnicitet end dansk i at benytte sundhedstilbud. Men forskning viser, at LÆR AT TACKLE-kurserne virker.

På kommunernes opfordring har vi derfor udviklet LÆR AT TACKLE – på nemt dansk,  som er en indsats, der gør det lettere for mennesker med få danskkundskaber at forstå undervisningen på kurserne.

I projektet har vi blandt andet forenklet de skrevne materialer og omsat flere undervisningsmaterialer til grafikker og billeder. De sproglette LÆR AT TACKLE-kurser er afprøvet i omgivelser tæt på borgerne.

Projektet er udviklet i samarbejde med Gladsaxe og Aalborg kommuner, Københavns Sprogcenter og Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71