PROJEKTUDVIKLING

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Mange pårørende til langvarigt syge bliver så overbelastede af deres situation, at de selv ender med at blive syge. I samarbejde med Københavns Kommune har vi derfor udviklet kurset
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Indsatsen har fokus på den pårørende, som ved hjælp af særlige metoder og teknikker oplæres i at værne om sit eget helbred. Målgruppen er voksne pårørende til voksne med langvarig sygdom.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71