PROJEKTUDVIKLING

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge

På opfordring fra kommunerne udviklede vi for nogle år siden  mestringsforløbet LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge, som er målrettet 15-25-årige. Forløbet møder et behov for en kommunal indsats til unge, der har symptomer på angst eller depression.

Forløbet er tilpasset, afprøvet og evalueret på baggrund af mestringskurset LÆR AT TACKLE angst og depression.

Ungeindsatsen er udviklet i samarbejde med 38 kommuner og med sparring fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Socialstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Ældre, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danske Gymnasier, Danske Gymnasie- og Erhvervsuddannelser, En af Os, Ungdommens Uddannelsesvejledning, VIVE, sundhedsfaglige eksperter og unge, der selv har angst og depression.

Ungekurset er i dag forankret nationalt og udbydes via en lang række danske kommuner.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71