KONFERENCER

Mental sundhed for fremtidens unge

Onsdag 27. november 2019 afholdt Mestring & Empowerment konferencen Mental sundhed for fremtidens unge for 350 deltagere i Odeon, Odense.

Bag arrangementet stod SundhedsstyrelsenStyrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Komiteen for Sundhedsoplysning. Konferencen var støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Dagen havde fokus på kendte årsager til mange unges dårlige mentale helbred. En række oplægsholdere præsenterede forskellige tilgange til, hvordan man kan vende udviklingen.

 

Oplægsholdere

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71