IMPLEMENTERING

LÆR AT TACKLE

I 2005 introducerede Sundhedsstyrelsen mestringsprogrammet Chronic Disease Self-Management Program i Danmark. Komiteen for Sundhedsoplysning stod blandt andet for at udbrede og forankre programmet – i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Programmet er udviklet på Stanford Universitet, USA.

Programmet blev kulturbearbejdet, afprøvet og oversat til LÆR AT TACKLE, som i dag danner grundlag for en stor del af de tjenester, vi i dag tilbyder i regi af Mestring og Empowerment.

Det første program implementerede vi i 80 kommuner. Siden da er LÆR AT TACKLE blevet videreudviklet til 5 basiskurser samt en række indsatser for særlige målgrupper.

Ca. 70 kommuner udbyder hvert år LÆR AT TACKLE til deres borgere.

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj  Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12