IMPLEMENTERING

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende medvirker til at forebygge, at pårørende bliver så overbelastede af deres situation, at de mistrives eller selv bliver syge. Målgruppen er voksne pårørende til voksne med langvarig sygdom. 

I 2017 bevilgede satspuljeparterne på ældreområdet 15,8 mio. kr. til udbredelse af indsatsen i perioden 2018-2021. På vegne af satspuljeparterne har vi tilbudt samtlige 98 danske kommuner økonomisk støtte til opstart og drift af indsatsen.

[dssb_sharing_buttons icon_placement=”icon” _builder_version=”4.2.2″ border_radii_main=”on|90px|90px|90px|90px” border_color_all_main=”#333333″][dssb_sharing_button _builder_version=”4.2.2″][/dssb_sharing_button][dssb_sharing_button social_network=”email” _builder_version=”4.2.2″][/dssb_sharing_button][dssb_sharing_button social_network=”linkedin” _builder_version=”4.2.2″][/dssb_sharing_button][/dssb_sharing_buttons]

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj  Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12