IMPLEMENTERING

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende medvirker til at forebygge, at pårørende bliver så overbelastede af deres situation, at de mistrives eller selv bliver syge. Målgruppen er voksne pårørende til voksne med langvarig sygdom. 

I 2017 bevilgede satspuljeparterne på ældreområdet 15,8 mio. kr. til udbredelse af indsatsen i perioden 2018-2021. På vegne af satspuljeparterne har vi tilbudt samtlige 98 danske kommuner økonomisk støtte til opstart og drift af indsatsen.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71