IMPLEMENTERING

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge er en indsats målrettet unge mellem 15 og 25 år.

Indsatsen er forankret i 42 kommuner i løbet af mindre end 1 år.

Indsatsen er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med forvaltninger og enheder i 39 kommuner, uddannelsesinstitutioner for unge m.fl. Udvikling og forankring er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond. 

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj  Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12