LÆR AT TACKLE

job og sygdom

En indsats med effekt på ordinær beskæftigelse

Langvarigt sygefravær har negative konsekvenser. Både samfundsmæssigt, for den enkelte og for dennes pårørende. Personer, som er sygemeldte i lang tid, har øget risiko for at blive permanent udelukket fra arbejdsmarkedet, når job og sygdom ikke er foreneligt.

LÆR AT TACKLE job og sygdom er en kort indsats til mennesker, der har svært ved at arbejde på grund af længerevarende sygdom. Årsagerne kan fx være  smerter, stress, angst og depression. Indsatsen varer 15 timer fordelt på 6 uger.

Målgruppen er borgere, der er

 • sygemeldt fra job, flexjob eller ledighed
 • aktivitetsparate eller jobparate
 • i ressourceforløb
 • i jobafklaringsforløb
 • i ordinært job eller flexjob med risiko for sygemelding
 • i praktik eller under uddannelse med risiko for sygemelding
 • modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, SU eller anden ydelse.

Forløbet giver deltagerne redskaber til at håndtere symptomer og andre udfordringer, der gør det svært at arbejde eller vende tilbage til arbejdsmarkedet efter et længerevarende sygdomsforløb.

En forskningsevaluering har vist, at indsatsen for nogle grupper har stor effekt på ordinær beskæftigelse 1,5 år efter, at borgeren har afsluttet forløbet. Desuden viser evalueringen, at kurset har en række andre positive effekter på deltagerne.

Effekter

 • Hurtigere tilbagevenden i ordinært job
 • Færre uger med sygedagpenge
 • Mere kontrol over sygdommen 
 • Oplever symptomer som færre og mindre alvorlige
 • Færre bekymringer om eget helbred

LÆR AT TACKLE job og sygdom er udviklet med støtte fra
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringProgrammet kan implementeres for få midler.

Hent beslutningstagerfolder

Her udbydes LÆR AT TACKLE i Danmark

Hjælp til selvhjælp

Et kursus løber over 6 uger med en ugentlig mødegang á 2,5 time. Hvert hold har typisk 12-16 deltagere.

Undervisningen ledes af to instruktører, som har gennemført en særlig uddannelse. Begge har selv erfaring med et liv med sygdom.

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Kurset har tilhørende kursusbog.

Eksempler på kursusemner

 • Opmærksomhed på egne kompetencer
 • Dialog med arbejdsgiver, jobcenter og kollegaer
 • Håndtering af stress
 • Håndtering af smerter og træthed
 • Håndtering af vanskelige følelser; fx bekymring og tristhed
 • At træffe beslutninger
 • Handleplaner
 • Problemløsning
 • Brug af netværk
 • Kognitive teknikker
 • Pacing – balance mellem aktivitet og hvile

Se også

LÆR AT TACKLE

kroniske smerter

LÆR AT TACKLE

kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE

angst og depression

LÆR AT TACKLE

hverdagen som pårørende

Udbyd kurset

Hør mere om opstart og drift hos
Enhedschef Lea Hegaard

 

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71