PROJEKTUDVIKLING

LÆR AT TACKLE job og sygdom

Dette strukturerede generiske mestringsprogram kan hjælpe sårbare syge borgere tættere på arbejdsmarkedet. Programmet hedder LÆR AT TACKLE job og sygdom.

I modsætning til det, man ofte møder i et jobcenter, er deltagelsen helt frivillig. Derfor har tilbuddet ofte en positiv effekt på deltagerne.

Indsatsen er udviklet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Kontakt

Chefkonsulent Nicolaj Holm Ravn Faber

Mail: nhf@sundkom.dk
Tlf: +45 22 67 10 12