FOREDRAG

Sjældne diagnoser

I Foreningen Sjældne Diagnoser har vi afholdt foredrag om udvikling af en ny intervention for foreningen. Interventionen er en patientuddannelse skræddersyet til helt små patientgrupper. Den består af et online-tilbud, som både rammer individuelt og på tværs af diagnoser.

Forløbet kommer dels til at omfatte et individuelt familieforløb, dels mulighed for kontakt til andre med samme eller lignende lidelser.

Kontakt

Enhedschef Lea Hegaard

Mail: la@sundkom.dk
Tlf: +45 22 66 26 71